بیمه های عمر و پس انداز
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
 
نویسنده: بیمه های عمر و پس انداز - ۱۳٩٠/٩/٢٩

 

بنام خدا

 

نحوه توزیع  سهمیه  برشور های بیمه های عمر و پس انداز و

 ارمغان زندگی سه ماهه چهارم سال 139 به شعب اعلام گردید

 

  

 

طی نامه ای از طرف مدیریت بیمه های عمر و پس انداز ، نحوه توزیع بروشورهای معرفی بیمه های عمر و پس اندازو ارمغان زندگی و سهمیه هریک از شعب و نمایندگان ذیربط در سه ماهه چهارم سال 1390 تعیین و به کلیه شعب اعلام شد.

 

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :