بیمه های عمر و پس انداز
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: بیمه های عمر و پس انداز - ۱۳٩٠/۸/۸

 

تشکیل شورای راهبردی

 معاونت بیمه های اشخاص شرکت بیمه دانا

 

   در پی ورود شرکت های بیمه به عرصه خصوصی سازی صنعت بیمه کشور و لزوم بازنگری در راهبردها و برنامه های آتی ، معاونت بیمه های  اشخاص شرکت بیمه دانا با الهام از این موضوع، نسبت به تشکیل شورای راهبردی اقدام نمود .

   این شورا متشکل از آقایان :دکتر مجتبی عطری ، دکتر حسن تدینی ، مفید امینی ، عباس رنجبر کلهرودی ، حسن صنعتی و حسین عزیزی با هدف تبیین مبانی نظری و عملی خود در حوزه بیمه های اشخاص ، جلسات هفتگی را در دستور کار خود قرار داده است.  

   در اولین جلسه این شورا ، راهکارهای موثر در تدوین برنامه ها و اهداف شرکت بیمه دانا در حوزه بیمه های اشخاص مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :