بیمه های عمر و پس انداز
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: بیمه های عمر و پس انداز - ۱۳٩٠/٧/٢۱

بنام خدا

 

نحوه توزیع برشور های بیمه های عمر و پس انداز و ارمغان

زندگی به شعب اعلام گردید

 

  

 

طی نامه ای از طرف مدیریت بیمه های عمر و پس انداز ، نحوه توزیع بروشورهای معرفی بیمه های عمر و پس اندازو ارمغان زندگی و سهمیه هریک از شعب و نمایندگان ذیربط در سه ماهه سوم سال 1390 تعیین و به کلیه شعب اعلام شد.

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :