بیمه های عمر و پس انداز
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: بیمه های عمر و پس انداز - ۱۳٩٠/٦/٢

 

برگزاری  ششمین نشست  کارگروه  تخصصی توسعه بیمه های زندگی

  

    ششمین نشست کارگروه تخصصی توسعه بیمه های زندگی  در محل سندیکای بیمه گران ایران درتاریخ1/6/90 و با حضور اعضا، مدیران و مسئولین بیمه های عمر و پس انداز شرکت های بیمه داخلی برگزار گردید و در باره تعدادی از بند های آیین نامه بیمه های زندگی پیشنهادی سندیکای بیمه گران ایران ، بحث و گفتگو بعمل آمد و مقرر شد جهت تسریع در امور ، صورتجلسات  نشست ها تنظیم و کلیه اعضا ابلاغ گرددو پیشنهادات اعضا جهت ارائه به شورای عالی بیمه بصورت کتبی به رییس کار گروه اعلام گردد..

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :