بیمه های عمر و پس انداز
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: بیمه های عمر و پس انداز - ۱۳٩۳/۱۱/٩

ریسک و زندگی

کسی که از ریسک می هراسد ، ممکن است در

سلامت بماند ؛ ولی خود را از لذت یاد گیری و رشد و

زندگی محروم کرده است.

لئو بوسکا گلیا

risk

زندگی همه مواجهه با ریسک است .اگر شما از مواجهه با

ریسک در هراس باشید در حقیقت از زندگی  هراسیده اید!

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :