بیمه های عمر و پس انداز
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: بیمه های عمر و پس انداز - ۱۳٩٠/٥/۱٠

باز گشایی نماد بیمه دانا در تابلوی بورس

 

بدنبال برگزاری مجمع عمومی سالیانه شرکت بیمه دانا درتاریخ 22 تیر گذشته و تصویب صورتهای مالی شرکت ، نماد بیمه دانا از تاریخ 10/5/90 بازگشایی گردید.

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :