بیمه های عمر و پس انداز
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: بیمه های عمر و پس انداز - ۱۳٩۳/۸/٦

برگزاری دهمین نشست کار گروه توسعه بیمه های زندگی

 

مفاد مجموعه شرایط عمومی بیمه‌های زندگی توسط اعضای کار گروه مورد تایید قرار گرفت و مقرر گردیدکه مراتب جهت اقدامات بعدی از طرف سندیکا بیمه گران ایران به شورای عالی بیمه ارسال گردد.

صنعت بیمه - دهمین نشست کار گروه توسعه بیمه های زندگی با حضور نمایندگان شرکت های بیمه در محل سندیکای بیمه گران ایران برگزار شد .


عباس رنجبر کلهرودی عضو کارگروه و دبیر کمیته تدوین و بازنگری شرایط عمومی بیمه های زندگی با اعلام خبر مذکور افرود: در دهمین جلسه کار گروه توسعه بیمه های زندگی ابتدا نامه شرکت بیمه سرمد در خصوص نحوه اجرای آیین نامه شماره 54 ( نمایندگی فروش بیمه زندگی ) و مشکلات آن توسط آقای سعید نصیری دبیر کارگروه توسعه بیمه های زندگی مطرح گردید و سپس گزارش دبیر کمیته تدوین و بازنگری شرایط عمومی بیمه های زندگی ارائه شد و مفاد مجموعه شرایط عمومی بیمه‌های زندگی توسط اعضای کار گروه مورد تایید قرار گرفت و مقرر گردیدکه مراتب جهت اقدامات بعدی از طرف سندیکا بیمه گران ایران به شورای عالی بیمه ارسال گردد.


دبیر کمیته تدوین و بازنگری شرایط عمومی بیمه‌های زندگی در ادامه یادآور شد: مجموعه شرایط عمومی بیمه‌های زندگی شامل بیمه عمر جامع ، بیمه‌های عمر و پس انداز ، بیمه تمام عمر و بیمههای خطر فوت است که طی 28 جلسه کارشناسی در کمیته مذکور تدوین و بازنگری گردیده و امید است با تصویب آن از طریق شورای عالی بیمه ، ابهامات و مشکلات ناشی از عدم وجود شرایط عمومی استاندارد در بیمه های زندگی مرتفع گردد.
 

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :