بیمه های عمر و پس انداز
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: بیمه های عمر و پس انداز - ۱۳٩۳/٦/۱۱

برگزاری نشست هماهنگی

 

 شرکت های بیمه عامل قرارداد بیمه عمر وزارت نیرو

 

 

قرارداد یک بسته بیمه ای شامل بیمه عمر زمانی همراه با پوشش های تکمیلی و یک بیمه تمام عمر با امکان پرداخت مستمری می باشد.

صنعت بیمه - بمنظور وحدت رویه در اجرای قراردادهای بیمه عمر مدل تلفیقی وزارت نیرو و شرکت های زیرمجموعه آن، نشست هماهنگی در شرکت بیمه دانا برگزار شد.

   عباس رنجبر کلهرودی مدیر بیمه های عمر و پس انداز بیمه دانا با اعلام این خبر افزود : بمنظور هماهنگی، تعامل و  ایجاد وحدت رویه در اجرای قراردادهای بیمه عمر مدل تلفیقی وزارت نیرو و شرکت های تابعه ، ، جلسه ای با حضور مسئولین ذیربط شرکت های بیمه دانا ، ایران و سینا و در دفتر مدیریت بیمه های عمر و پس اندازبیمه دانا برگزار شد که در این جلسه نحوه اجرای قرارداد، نحوه نقل و انتقال اطلاعات و سوابق بیمه ای بیمه شدگان، برنامه های نرم افزاری و سایر موضوعات مرتبط در چارچوب تفاهم نامه کلی مورد بحث و بررسی قرارگرفت.
   مدیر بیمه های عمر و پس انداز بیمه دانا یادآور شد که قرارداد بیمه عمرمدل تلفیقی صنعت آب و برق کشور برای اولین بار پس از بررسی های کارشناسی دوجانبه وزارت نیرو و شرکت های بیمه دانا و ایران و سینا در کشور اجرا می گردد. و این قرارداد یک بسته بیمه ای شامل بیمه عمر زمانی همراه با پوشش های تکمیلی و یک بیمه تمام عمر با امکان پرداخت مستمری می باشد.

این بیمه نامه در 2 بخش شامل زمان اشتغال و بعد از اشتغال طراحی شده که بخش اول 10 ساله و بخش دوم نیز پس از پایان بخش اول شروع می گردد و تمام سال های عمر بیمه شدگان را پوشش خواهد داد.

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :