بیمه های عمر و پس انداز
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: رنجبر کلهرودی - ۱۳٩٢/۱٢/۱٧

 

 بیمه حوادث نوروزی

 بخشنامه 254 مدیریت بیمه های عمر و پس انداز

  

       بخشنامه شماره  254 مدیریت بیمه های عمر و پس

انداز در باره  اجرای طرح بیمه حوادث نوروزی به شعب

بیمه دانا  سراسر کشور ابلاغ گردید.

    نمایندگان محترم می توانند جزییات  بخشنامه مذکور را

از شعبه ذیربط خود دریافت نمایند.

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :