بیمه های عمر و پس انداز
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: بیمه های عمر و پس انداز - ۱۳٩٢/٦/٢٤

بنام خدا

بخشنامه 244 و 245 مدیریت بیمه های عمر و پس انداز

1-ارسال دستورالعمل صدور بیمه های زندگی و ارمغان زندگی و

 ارمغان زندگی خانواده

2- ارائه بیمه ارمغان زندگی خانواده ( بیمه مشترک)

presentation1999.jpg

بخشنامه های 244 و 245 مدیریت بیمه های عمر و پس انداز مبنی بر ابلاغ دستورالعمل صدور بیمه های زندگی و بیمه نامه ارمغان زندگی ( بیمه مشترک) به شعب سراسر کشور ابلاغ گردید.

متن بخشنامه ها و دستورالعمل های پیوست از طریق پورتال شرکت در دسترس می باشد.

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :