بیمه های عمر و پس انداز
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: بیمه های عمر و پس انداز - ۱۳٩۱/٥/۱٤

اطلاعیه

انتقال مدیریت بیمه های عمر و پس انداز به ساختمان شماره 5

مدیریت بیمه های عمر و پس انداز از تاریخ14/5/1391 از  ساختمان شاداب به ساختمان شماره 5 به آدرس زیر انتقال یافته است:

خیابان استاد نجات اللهی –کوچه شهید محمدی -ساختمان معاونت اشخاص

شایان ذکر است بدلیل جابجایی خطوط تلفن احتمالا تا چند روز آینده ، امکان برقراری ارتباط تلفنی مقدور نخواهد بود.

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :