بیمه های عمر و پس انداز
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: بیمه های عمر و پس انداز - ۱۳٩٠/٤/۱٩

      انعکاس خبر راه اندازی سایت بیمه های عمر و پس

 اندازدر سایت ها و رسانه ها

 

با هدف ترویج بیمه های عمر و پس انداز
بیمه دانا وبلاگ نویس شد
 
اعتبار- وبلاگ بیمه های عمر و پس انداز بیمه دانا راه اندازی شد .

 

 

 

به گزارش پایگاه خبری اعتبار، پس از برگزاری سمینار بیمه های عمر و پس انداز و پیشنهاد هادی ، عضو هیأت مدیره شرکت مبنی بر راه اندازی وبلاگی درخصوص موضوع بیمه های عمر و پس انداز ، از تاریخ هفتم تیر ماه وبلاگ مدیریت بیمه های عمر و پس انداز بیمه دانا به نشانی www.danaomr.persianblog.ir راه اندازی شده است.

 

راه اندازی وبلاگ بیمه های عمر و پس انداز  
یکشنبه 19 تیر 1390 ساعت 08:25

بینا- وبلاگ بیمه های عمر و پس انداز بیمه دانا راه اندازی شد .
به گزارش بینا به نقل از روابط عمومی بیمه دانا ، در پس برگزاری سمینار بیمه های عمر و پس انداز و پیشنهاد هادی ، عضو هیأت مدیره شرکت مبنی بر راه اندازی وبلاگی درخصوص موضوع بیمه های عمر و پس انداز ، از تاریخ هفتم تیر ماه وبلاگ مدیریت بیمه های عمر و پس انداز بیمه دانا به نشانی www.danaomr.persianblog.ir راه اندازی شده است.

 

راه اندازی وبلاگ بیمه های عمر و پس انداز
 
 
  
 بیما- وبلاگ بیمه های عمر و پس انداز بیمه دانا راه اندازی شد .
به گزارش بیما به نقل از روابط عمومی بیمه دانا ، در پس برگزاری سمینار بیمه های عمر و پس انداز و پیشنهاد آقای هادی ، عضو هیأت مدیره شرکت مبنی بر راه اندازی وبلاگی درخصوص موضوع بیمه های عمر و پس انداز ، از تاریخ هفتم تیر ماه وبلاگ مدیریت بیمه های عمر و پس انداز بیمه دانا به نشانی www.danaomr.persianblog.ir راه اندازی شده است.
   

 

راه اندازی وبلاگ بیمه های عمر و پس انداز
بینا- وبلاگ بیمه های عمر و پس انداز بیمه دانا راه اندازی شد

به گزارش بینا به نقل از روابط عمومی بیمه دانا ، در پس برگزاری سمینار بیمه های عمر و پس انداز و پیشنهاد هادی ، عضو هیأت مدیره شرکت مبنی بر راه اندازی وبلاگی درخصوص موضوع بیمه های عمر و پس انداز ، از تاریخ هفتم تیر ماه وبلاگ مدیریت بیمه های عمر و پس انداز بیمه دانا به نشانی www.danaomr.persianblog.ir راه اندازی شده است

 

راه اندازی وبلاگ بیمه های عمر و پس انداز بیمه دانا

 

 

 

وبلاگ بیمه های عمر و پس انداز بیمه دانا راه اندازی شد .

به گزارش روابط عمومی بیمه دانا ، در پس برگزاری سمینار بیمه های عمر و پس انداز و پیشنهاد آقای هادی ، عضو هیأت مدیره شرکت مبنی بر راه اندازی وبلاگی درخصوص موضوع بیمه های عمر و پس انداز ، از تاریخ هفتم تیر ماه وبلاگ مدیریت بیمه های عمر و پس انداز بیمه دانا به نشانی www.danaomr.persianblog.ir راه اندازی شده است.

 

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :