بیمه های عمر و پس انداز
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: بیمه های عمر و پس انداز - ۱۳٩۱/٤/٢٠

 

 سمینار آموزشی کارشناسان صدور و پزشکان بیمه دانا برگزار می شود

 

سمینار های آموزشی زیر بترتیب در تاریخ های 25 و 27 تیر ماه جاری درتهران

سالن کوثر برگزار خواهد شد.

1-سمینار آموزشی کارشناسان صدور بیمه های عمر و پس انداز شرکت بیمه

 دانا

2-           سمینار آموزشی پزشکان شعب بیمه دانا

 

برنامه و جزئیات سمینار های  مذکور از طرف مدیریت بیمه های عمر و پس انداز

 به کلیه شعب اعلام گردیده است.

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :