بیمه های عمر و پس انداز
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: بیمه های عمر و پس انداز - ۱۳٩۱/۳/٢

بنام خدا

تقدیر از نمایندگان برتر بیمه دانا در شعبه رشت

برگزاری مراسم تجلیل از بیمه گذاران برتر بیمه دانا با حضور جناب آقای دکتر فرشباف

بنا به پیشننهاد  مسئولین محترم شعبه رشت ،  5 نفر از نمایندگان برتر شعبه مذکور توسط مدیر بیمه های عمر و پس انداز بشرح زیر مورد تقدیر قرار گرفتند و به آنان لوح تقدیر اعطا گردید.

الف : نمایندگان برتر شعبه در رشته بیمه های عمر و پس انداز

1-جناب آقای علی شیشه گران

2- جناب آقای هادی جانباز

3-سرکار خانم مریم بگماز

ب: نمایندگان برتر شعبه در رشته بیمه های حوادث انفرادی

1-جناب اقای شهرام شمسی پور

2- جناب آقای سیاوش نیکوکار

 

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :