بیمه های عمر و پس انداز
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: بیمه های عمر و پس انداز - ۱۳٩۱/٢/٩

بنام خدا

 

   طی احکامی که توسط آقای دکتر کاردگر، مدیرعامل شرکت

 بیمه دانا صادر گردید ، افراد زیر به  سمت های جدید منصوب

گردیدند.

 

1

آقای ید ا...عبدالمالکی

رییس مجتمع تخصصی اموال  و سرپرست منطقه غرب و جنوب تهران

 

2

آقای نصرا... امیرحسینی

مدیر دفتر مطالعات و تحقیقات بیمه ای

 

3

آقای رامین رحمانی سامانی

با حفظ سمت سرپرستی منطه 4 ،  سرپرست شعبه زاینده رود

 

4

 آقای علی کار گشا

سرپرستی مدیریت بیمه های درمان

 

5

آقای ذالفقار فتح اللهی

مدیر امور اداری

 

6

آقای محمود خدادادی

مدیر هماهنگی امورشعب و نمایندگان

 

 

 

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :