بیمه های عمر و پس انداز
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: بیمه های عمر و پس انداز - ۱۳٩۱/۱/٢٠

ابلاغ مکمل آیین نامه بیمه های زندگی و مستمری  به شرکت های بیمه

وتعیین نرخ سود فنی جدید

مکمل آیین نامه بیمه های زندگی و مستمری   به شماره 1/68 مصوب شورای عالی بیمه ،  از طرف بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران  جهت اجرا به شرکت های بیمه ابلاغ گردید.

 

در این اصلاحیه نرخ های سوذ فنی بشرح زیرتصویب گردیده است:

1-برای بیمه نامه های با مدت 5 سال ،  18 درصد.

2- برای بیمه نامه های با مدت 10سال ، برای 5 سال اول 18 و 5 سال دوم 15 درصد.

3- برای بیمه نامه های با مدت بلای 10 سال ، برای 5 سال اول 15 ، 5 سال دوم 15 و برای مازاد مدت 10 سال 10 درصد.

همچنین تاریخ اجرای آیین نامه 1/2/1391 تعیین شده است.

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :