بیمه های عمر و پس انداز
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: بیمه های عمر و پس انداز - ۱۳٩٠/۱۱/۱٩

 

برگزاری پانزدهمین جلسه

کارگروه تخصصی بیمه های عمر و پس انداز

 

 پانزدهمین جلسه کارگروه تخصصی بیمه های عمر و پس انداز سندیکای بیمه گران ایران برگزار شد.

 

    دراین جلسه که در محل سندیکای بیمه گران و با حضور مدیران و مسئولان فنی بیمه های عمرو پس انداز شرکتهای بیمه دانا ، آسیا ، البرز ، سامان ، سینا ، توسعه و ... برگزار گردید، ابتدا آقایان:  دهگاهی و اسلامی گزارشی را درباره اقدامات بعمل آمده در مورد اجرای آیین نامه جدید بیمه های زندگی و برنامه های آتی و در درست اقدام کارگروه ارائه نمودند و در ادامه درباره نحوه اجرای آئین نامه در صنعت بیمه و ایجاد وحدت رویه درباره نحوه اجرای بندهای آیین نامه بحث و گفتگو و تصمیماتی از طرف شرکت کنندگان اتخاذگردید.

 

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :