بیمه های عمر و پس انداز
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: بیمه های عمر و پس انداز - ۱۳٩٠/۱۱/۱٦

اعطای مجوز صدور به نمایندگانشرکت بیمه دانا

 و افزایش حدود اختیارات آنان

 

پیرو بخشنامه شماره 192 مورخ 30/8/90 و تسهیل در شرایط فروش و صدور بیمه نامه های عمر ، حوادث و مسافرت خارج از کشور ضمن افزایش حدود اختیارات نمایندگان واجد شرایط ، مجوز صدور بیمه نامه های حوادث انفرادی و مسافرت خارج از کشور در شعب سراسر کشور از طرف مدیریت بیمه نامه های عمر و  پس انداز اقدامات ذیل به عمل آمد :

1- افزایش حدود اختیارات 80 نفر از نمایندگان شرکت بیمه دانا در رشته حوادث انفرادی

2- اعطای مجوز صدور به 56 نفر از نمایندگان در رشته بیمه حوادث انفرادی

3- اعطای مجوز صدور به 23  نفر از نمایندگان در رشته مسافرت خارج از کشور

4- اعطای مجوز صدور به 10 نفر از نمایندگان در رشته بیمه های عمر و پس انداز

 

 

 

 

 

 

 

 

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :