بیمه های عمر و پس انداز
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: بیمه های عمر و پس انداز - ۱۳٩٠/۱٠/۱٤
ویژگی شغل بازاریاب بیمه
 
 
 


معرفی

بازاریاب کسی است که علاوه بر مهارت در نمایندگی فروش بیمه بتواند از عهده انجام امور مربوط به بازاریابی بیمه برآید.نمونه وظایف

رشته بازرگانی
1. شناسایی محیط فرهنگی
2. شناسایی اصول تجزیه و تحلیل بازار رقبا
  • محیطی خارجی
  • فرصت ها
  • تهدیدها

3. شناسایی ابزار تبلیغات
4. آشنایی با مهمترین عوامل شخصی فروشندگان
5. ویژگی های شخیص فرد اطلاعات و مهارت های فرد
6. قابل انعطاف بودن بازاریاب
7. توانایی انجام امور بازاریابی بیمه
8. آشنایی با بازاریابی و هدف از فعالیتهای بازاریابی بیمه
9. آشنایی با بازارهای مورد نظر بیمه
10. شناسایی محیط مورد بازاریابی و عواملی که بر محیط بازاریابی موثر هستند
  • محیط خرد
  • محیط کلان
  • رقبا
  • اجتماعات

11. شناسایی محیط اقتصادی بازار و قدرت خرید
12. آشنایی با عوامل موثر فیزیکی محیط کار
13. آشنایی با عوامل موثر فیزیولوژیکی محیط کار
14. آشنایی با عوامل موثر شیمیایی محیط کار
15. آشنایی با عوامل موثر بیولوژیکی محیط کار
16. آشنایی با آرگونومی
17. شناسایی اصول تشخیص عوامل موثر محیط کار
18. توانایی انجام امور بازاریابی بیمهابزار و وسایل

1. کتاب مربوطه به بازاریابی
2. نوشت افزار
3. ابزار تبلیغاتی نمونه
4. کتب نشانی موسسات
5. برشور مربوط به منابع اطلاعات در مورد مشتریانشرایط ارتقاء شغل

برای ارتقاء یک بازاریاب بیمه پشتکار، اعتماد به نفس، کلام صادقانه و جذاب ارائه آمار و اطلاعات صحیح و جذب همیشگی مشتری بسیار مهم و حائز اهمیت است که با افزایش مشتری به طور طبیعی دستمزد وی نیز افزایش می یابد.ویژگیهای شخصیتی

یکی از رشته های بازرگانی شغل بازار بیمه است این شغل به جهت ارتباط با مردم و نقش اجتماعی ویژه ای که برای فرد شاغل به ارمغان می آورد خصوصیات ویژه ای را می خواهد که می توان به چند مورد مهم آن اشاره نمود.
برخورد مناسب، ظاهر آراسته، صداقت و صراحت در گفتار، علاقه به مردم، دارا بودن استعداد کلامی و سرعت همراه با دقت حواس و وفاداری به اصول بازاریابی از مهمترین آنها است.
شناخت مشتری، انعطاف پذیر بودن نیز مهم و اثرگذار است.
 
 
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :