بیمه های عمر و پس انداز
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: بیمه های عمر و پس انداز - ۱۳٩٥/٤/۱

نشست پژوهشی ارائه نهایی طرح تهیه پیش نویس آیین نامه بیمه‌های زندگی جهت جایگزینی با آیین نامه 68 برگزار شد
 

 

 

 

 

 

 

 

طرح  تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه بیمه‌های زندگی جهت جایگزینی با آیین‌نامه 68" با تمرکز بر دو موضوع نرخ بهره فنی و بیمه‌های مستمری در پژوهشکده بیمه و با حضور کارشناسان بیمه مرکزی و سندیکای بیمه‌گران و فعالان صنعت بیمه ارائه شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده بیمه، گروه بیمه‌های اشخاص در انجام این طرح پژوهشی پس از بررسی مشکلاتی که از دیدگاه بیمه‌گذار، بیمه‌گر، شرکت بیمه، نمایندگان، کارگزاران و بازاریابان بیمه‌های زندگی در مسیر اجرای آیین نامه 68 وجود دارد، نکات عمده مورد نیاز در تدوین پیش نویس آیین نامه را شناسایی و ارائه نموده است.
مطابق این تحقیق، فهرست موضوعی نکات قابل ارائه شامل نرخ بهره فنی، جدول عمر، هزینه‎ها، کارمزد، مشارکت در منافع و الزامات قانونی لحاظ نشده همچون چگونگی ایجاد پویایی لازم در تعیین نرخ‌ها با توجه به تغییرات اقتصاد ایران در سطح کلان ازجمله تغییرات نرخ سود بانکی می باشد.
بر پایه این گزارش، پژوهش یاد شده همچنین در خصوص موضوعات "نحوه تعیین نرخ بهره فنی در کشورهای منتخب"، "تحولات کارمزد بیمه عمر در صنعت"، "سهم اتکایی بیمه‌های زندگی" و "الزامات مقرراتی محصولات مستمری" جزییات بیشتری را برای استفاده علاقه‌مندان مطرح کرده است.
در این گزارش پیرامون روش انجام طرح پژوهشی آمده است:
پس از بررسی آیین نامه 68 و آیین نامه های مرتبط و مطالعات تطبیقی تجربه‌های جهانی در این زمینه، به بررسی نظرات نخبگان از طریق مصاحبه‌های کتبی و حضوری پرداخته شده، سپس چکیده پیشنهادی مورد نظر پژوهشکده برای دریافت نظرات متخصصان صنعت بیمه ارسال و مطابق نظرات به دست آمده پیشنهاداتی در بخش‌های مستمری‌ها و نرخ فنی ارائه شد.

شایان ذکر است در این جلسه 3  نفر از اعضای کارگروه تخصصی توسعه بیمه های زندگی  : خانم محمودی و آقای  حقیقتی و رنجبر کلهرودی نیز در جلسه حضور داشتند.

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :