بیمه های عمر و پس انداز
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: مدیریت بیمه های عمر و پس انداز - ۱۳٩٠/٦/٢۱

 

بیمه  "دانا" رفیق راه ماست                در تمام زندگی همراه ماست

موجب آرامش خاطر بود                 درتمام عرصه ها حاضر بود

هر که او را مشکلی آید پدید            بیمه  "دانا" دهد طرحی جدید

دوست خواهی، دوست  "دانا" بایدت       "مطمئن"،  "دانا"، " توانا" بایدت

از برای خدمت ایرانیان                   با تلاش و کوششی از روی جان

نغمه یاری ترنم می کند                  راحتی در کار مردم می کند

از مدیران توانمند و صدیق                زین تفکرهای ناب و چون عقیق

می توان احساس امنیت نمود            کارهایی با اهمیت نمود

طعم شیرین حمایت های آن              بیمه عمر و حکایت های آن

می دهد بر ما توان زندگی                مژده بهروزی و  پایندگی

یاور و غمخوار بیماران بود                 قوت قلب بدهکاران بود

نام نیکویی بماند یادگار                     زین همه خدمتگزار  ماندگار

وقت یاری گشت و  "دانا" آمدی           تا گره از کار ما بگشایدی

تا تواند آنچه می دانی کند                خدمت ایران و ایرانی کند

وقتی از خود رو حکایت می کند          شخص ثالث را حمایت می کند

ایده نو، طرح نو، کردار نو                  در پس اندیشه و پندار نو

نیک رفتار است و  نیکو شیوه اش        خدمت ایرانیان اندیشه اش

اینچنین مجموعه شور آفرین              آفرین و آفرین و آفرین

محمد سلیمانی مقدم      

نویسنده: مدیریت بیمه های عمر و پس انداز - ۱۳٩٠/٦/٢٠

 

 

علت عدم استقبال و خرید بیمه عمر در ایران

 

جواد واعظی

 

نماینده شرکت بیمه دانا در تبریز

 

سپاس بیکران خدایی را که به انسان یاد داد که چگونه حقیقتها را بشکافد و رمز پیشرفت ها ویا عدم پیشرفت را شناسائی کند . بدینوسیله ضمن سپاس از کل زحمت کشان صنعت بیمه کشور ، علت اصلی عدم استقبال مردم ایران از بیمه های عمر و پس انداز را که به مدت حدود ده سال بررسی نموده ام تقدیم می نمایم باشد تا دست اندرکاران صنعت بیمه کشور ، خصوصاً بیمه مرکزی با جدی گرفتن و کار علمی و عملی روی این مقوله فروش بیمه عمر و پس انداز را از این حال به فروش گسترده رهنمون گردد .

اینجانب جمله زیر را به عنوان یک نظریه در فروش بیمه های عمر و پس انداز اعلام می دارم :

" علت عدم استقبال مردم ایران برای خرید گسترده بیمه عمر و پس انداز حدوداً 95% در نبود تبلیغات اثرگذار می باشد . "

شرح اثبات نظریه فوق : فقر تبلیغاتی دلیل عدم اقبال مردم ایران از بیمه های عمر و پس انداز می باشد و لذا نیاز اصلی ما برای حرکت دادن بازار آن ، ارتقاء فرهنگ بیمه ای با ابزار قدرتمند تبلیغات اثرگذار می باشد . در واقع علت عدم خرید مردم عدم شناخت و در نتیجه شفاف نبودن نیازواقعی مردم به بیمه های عمر و پس اندازمی باشد .

اگر این موضوع برای مردم تشریح شود که از تولد تا پیری در فوت و حیات ، فرد و خانواده به بیمه عمر و پس انداز نیاز دارند و بدانند که این یک خدمت و کالای لوکس و زائد نیست و به مزایای آن و منافع خویش در آن ایمان بیاورند،  که ایمان با شناخت بوجود می آید ، و بدانند که مهمترین نیازهای اقتصادی آنها را هم در زمان حال و هم در آینده تنظیم می نماید و در تمام حالات ریسک های حیات و فوت آنها ، پوشش های مهمی برایشان تامین می نماید پس دلیلی ندارد که یک چنین خدمت پر سود و حامی امروز و فردای خود را نادیده گرفته و از آن استقبال نکنند . همه این شناختها و باورها با آگاهی دادن و تشریح موضوع عملی می شود که آن هم با تبلیغات موثر و کارساز انجام می گیرد .

چگونه به این نظریه رسیدم : از حدود ده سال پیش به این حقیقت در جامعه ایرانی دقیق شدم و با خود گفتم چرا مردم در ایران مثل ژاپن یا هند و یا امثال آنها به بیمه عمر اعتقاد ندارند و مثلا در حالیکه حق بیمه در ژاپن در صنعت بیمه آنها 70% بیمه عمر و بقیه از دیگر رشته هاست در کشور ما شاید 6% حق بیمه ها هم مختص عمر نبوده باشد . با دقیق شدن در این پدیده مشاهدات خودم را با مراجعه به اقشار مختلف مردم و در تمام سطوح جامعه ، بازار ، خانواده ها ، در قشر تحصیل کرده ، مردم کوچه بازار ، در بیم مرد و زن ، جوان و پیر به مذاکره و بررسی

افکار آنها و نیز نظرسنجی پرداختم و بعد از حدود سه یا چهار سال اطلاعات گسترده ای جمع آوری کردم که عقاید مردم را توضیح می داد به این معنی که بیمه عمر را یک خدمت بی فایده ، لوکس و بی خاصیت می دانستند . بنابراین از جمع آوری اطلاعات مشاهداتی خودم تحقیقات علمی در وسع توانایی خویش انجام دادم و در این رابطه پرسشی را طراحی کردم به این مضمون که « علت عدم استقبال و خرید مردم ایران از بیمه عمر چیست؟ » اما دو سه سال دیگر در یافتن جواب این سوال تلاش کردم برای آن پاسخ مناسبی می خواستم و به درستی پاسخ آن اطمینان حاصل نمی کردم . سرانجام برای پاسخ به سوال فوق فرضی را برای خودم طراحی کردم فرضیه ای به این مضمون : « اینکه چرا مردم ایران از خرید بیمه عمر استقبال نمی کنند یک علت اساسی و بزرگ دارد و آن این است که آنها این بیمه را نمی شناسند و مزایای آن را نمی دانند و خصوصاً برایشان شفاف نیست که چرا در زندگی در حال و آینده به این بیمه نیاز دارند و منطقی است که آنرا تهیه کنند ؟»

   این فرضیه را می توانستم برای رسیدن به حقیقت عملا مورد آزمایش و تحقیق عملی در جامعه قرار بدهم لذا چند سال مرتب تصمیم گرفتم تا روی افرادی ناشناس در کل بازار بالقوه وارد شده و با افرادی برای اولین بار در اقشار مختلف با دید و فرهنگ مختلف نمونه گیری کرده و اولین بعد از مدتی دومین بعد از مدتی باز سومین مذاکره فاصله دار را با آنها داشته باشم و هر بار علت نیاز به بیمه عمر را با منطق وتوجیه  مناسب به آنها بگویم البته خیلی کم اتفاق می افتاد که یک بیمه نامه به این حجم افقراد بتوانم بفروشم و نتایجی را که حاصل نمودم بسیار پربار بود اینکه با توضیحات و شناساندن درست و منطقی بیمه عمر همین مشتریان بعد از سالها مقاومت خودشان برای خرید آن مراجعه و توضیح می دادند که ما موضوع را فهمیده و الان نگرانی ما را مجبور به تهیه بیمه عمر کرده و آمدیم اقدام کنیم و این همان ترس منطقی است که نیاز به بیمه عمر را برای خریدار شفاف سازی می کند . این آزمایشات موفق در شرایط متعدد در طول چندین سال این حقیقت را برایم اثبات کرد که اگر یک هموطن ایرانی بیمه عمر را درست بشناسد حتما آنرا خواهد خرید تا از منافع آن بی بهره نماند و لذا اطلاع مردم از ماهیت بیمه عمر و ارتباط تامین نیازهای مهم خود با آن را در حال و آینده لازم است شفاف بدانند .

نتیجه :

پس چون مردم به بیمه عمر آشنائی عمقی و ماهیتی ندارند وارتباط تامین نیازهای مهم خود را با آن نمی دانند پس یبمه عمر نمی خرند و به آن اقبال ندارند .

نظریه قطعی :

« اگر مردم به بیمه عمر آشنائی عمقی و ماهیتی پیدا کنند و ارتباط تامین نیازهای مهم حال و آینده خود را با آن بدانند و توجیه شوند یقیناً طالب بیمه عمر شده و از آن گسترده اقبال داشته و خرید خواهند کرد . »

 

 

 

راهکارهای عملی و تجهیز صنعت بیمه در این مقوله :

 برای فروش گسترده بیمه عمر به مردم و غنی کردن مردم جاره ای جز این نداریم که باید بیمه عمر را دقیق به مردم بشناسانیم و علت واجب بودن خرید آن به خانواده را در تامین نیازهای امروز و فردای خانواده تشریح نمائیم  .

ابزار کار :

مهمترین ابزار تبلیغاتی رسانه ملی است که می تواند با ساخت فیلم های کوتاه بیمه ای مفاهیم فوق را به زبانی ساده و هنری قابل فهم و جذاب در مقاطع روزهای هفته و در طول هر روز نشان بدهند . البته هزینه آن را صنعت بیمه  می تواند به عنوان سرمایه گذاری پربازده تامین و عملی سازد .

یک قسمت دیگر تبلیغات هم ، بروشور تبلیغاتی خود شرکتهای بیمه ای می باشد که کلمات کلیدی نیاز برانگیز و ساده و به زبان ساده و عامه پسند باشد که توسط شبکه گسترده فروش به دست مردم می رسد .

امید است که قبل از آنکه بیمه گران کشورهای موفق در فروش بیمه عمر با اتکا به تجربه خودشان بیایند و بازار بکر ما را با تبلیغات غنی و شفاف تصاحب کنند و به هر ایرانی یک بیمه عمر بفروشند ، صنعت بیمه کشور ما خصوصاً بیمه مرکزی از فرصت باقی مانده استفاده نموده و زمینه های چنین کاستی بزرگ را تبدیل به ایجاد تبلیغات غنی و شفاف بنماید و با سرعت بتوانیم خودمان برای هر ایرانی حداقل یک بیمه عمر و پس انداز با سرمایه مناسب بفروشیم .

به امید آنروز .

 

 

 

نویسنده: مدیریت بیمه های عمر و پس انداز - ۱۳٩٠/٦/۱٤
 
فرهنگ سازی درصنعت بیمه باید به یک نهضت فراگیر تبدیل شود
 
بیمه آنلاین: فرهنگ سازی در خصوص بیمه کار یک نفر، یک گروه و یا یک سازمان نیست ؛ این امر به عزم ملی نیاز دارد.

   به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صنعت بیمه، عباس رنجبر کلهرودی ، سرپرست مدیریت بیمه های عمر و پس انداز شرکت بیمه دانا در باره بیمه های عمر و پس انداز گفت: بیمه های عمر و پس انداز به لحاظ تامین های مالی و بیمه ای که برای بیمه گذاران فراهم می سازد و نیز به دلیل محاسبات پیچیده ای که دارد ، یکی از مهمترین و تخصصی ترین رشته های بیمه ای در صنعت بیمه و شرکت های بیمه محسوب می گردد ؛ و به همین دلیل جایگاه ویژه ای در صنعت بیمه ، اقتصاد ملی و ارتقاء و بهبود سطح رفاه اجتماعی در کشور دارد؛ تعرفه آن نیز بسبب اینکه مانند سایر رشته های بیمه ای صرفا مبتنی بر ریسک های  بیمه ای نیست ، هنوز از طرف بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران آزاد نگردیده است.
   رنجبرکلهرودی در ادامه افزود: شرکت بیمه دانا بعنوان اولین شرکتی که فعالیت خود را از بعد انقلاب اسلامی ایران به صورت تخصصی در بیمه های اشخاص آغاز کرده است ؛ با ارائه طرح بیمه ای " بیمه جامع عمر ارمغان زندگی" گام موثری در عرضه بیمه های عمر در کشور آغاز نموده است. این طرح بیمه ای بر اساس آخرین دستاوردهای دانش بیمه و تجارب طولانی شرکت بیمه دانا ارائه شده است و از جهت پوشش های متنوع بیمه ای و مزایای سرمایه گذاری از استقبال خوبی در کشور برخوردار شده است.
   سرپرست مدیریت بیمه های عمر و پس انداز بیمه دانا در خصوص فرهنگ سازی بیمه ای نیز اظهار داشت: فرهنگ سازی و تقویت باورهای مثبت در خصوص بیمه کار یک نفر ، یک گروه  و یا یک سازمان نیست ؛ این امر نیاز به یک عزم ملی دارد و باید فرایند فرهنگ سازی از چهارچوب مصوبات و شیوه های سنتی خارج و بصورت یک نهضت فراگیر و با اطلاع رسانی بموقع از طرف دست اندر کاران و نهاد های مسئول بصورت مستمر دنبال شود.
   وی در ادامه خاطر نشان کرد: شرکت بیمه دانا بعنوان سومین شرکت بیمه ای و با سابقه طولانی و پیشرو در صنعت بیمه ، به سهم خود در حوزه فرهنگ سازی در موضوع بیمه اقدامات موثری  در این باره به انجام رسانده است؛ برگزاری همایش های علمی  ملی و منطقه ای از جمله : برگزاری " اولین سمینار بازاریابی و فروش بیمه های عمر" در تیر ماه گذشته و راه اندازی وبلاگ " مدیریت بیمه های عمر و پس انداز" ، تدوین متون آموزشی و ترویجی ، مشارکت فعال در تدوین آیین نامه های حرفه ای در سندیکای بیمه گران ایران ، و...  از آن جمله است.البته اقدامات مذکور کافی بنظر نمی رسد و باید اقدامات موثرتری از لحاظ کمی و کیفی و با مشارکت همه سازمان ها در کشور در این باره بعمل آید.
   رنجبر کلهرودی در باره روند توسعه بیمه های عمر در کشور و اقبال عمومی به آن توسط هموطنان عزیز اظهار داشت: اینکه بگوییم میزان خرید بیمه های عمر و پس انداز توسط شهروندان محترم از چه کیفیت و مطلوبیتی برخوردار است ؛ شاید کمی دشوار باشد، لیکن آمارهای موجود سال جاری و سنوات قبل در این باره بسیار گویاست . طبق آمارهای موجود تعداد بیمه نامه های صادر شده درپیش از انقلاب در حدود 5000 فقره اعلام شده است ؛ در حالی که در سال های اخیر بعضا ، تعداد بیمه نامه های صادره در یک روز بسیار بیشتر از تعداد مذکور بوده است. وی افزود ظرفیت عرضه بیمه های عمر و پس انداز در کشور بسیار بالاست، بطوریکه این رشته در هر سال نسبت به سال های قبل از رشد بسیار خوبی  در مقایسه با سایر رشته های بیمه ای برخوردار است.
   سرپرست مدیریت بیمه های عمر و پس انداز شرکت بیمه دانا در ادامه گفت : با توجه به جمعیت 75 میلیون نفری کشور و  حدود 2 میلیون فقره بیمه نامه های صادره و جاری ، و با لحاظ افراد غیر واجد شرایط ، حداقل امکان عرضه 50 میلیون فقره بیمه نامه در کشور وجود دارد که این یک پتانسیل ارزشمند و امید وار کننده برای صنعت بیمه و اقتصاد کشور می باشد و امیدواریم با تدوین برنامه های کلان و راهبردی ، حمایت های دولت  و تغییر در نگرش های سنتی در صنعت بیمه ؛ در آینده نه چندان دور ، هرایرانی حداقل یک بیمه نامه عمر و پس انداز داشته باشد.

  ۱۳ شهریور ۱۳۹۰ ۱۴:۴۳

 

http://www.bimehonline.net/newsdetail-1906-fa.html

http://bima.ir/view-11212.html

 
نویسنده: مدیریت بیمه های عمر و پس انداز - ۱۳٩٠/٦/۱٤

بنام خدا

برگزاری دوره آموزشی نرم افزار بیمه حوادث

دوره آموزشی آشنایی با سیستم یکپارچه نرم افزار حوادث انفرادی ویژه کارشناسان صدور شعب سراسر کشو شرکت بیمه دانا در روز های 12 و 13 شهریور ماه در سالن کوثر ساختمان مرکزی بیمه دانا در تهران برگزار گردید دراین دوره آموزشی  که بیش از 60 نفر از کارشناسان صدور  شرکت داشتند ، ضمن تبیین ابعاد مختلف نرم افزار مذکور ، نحوه استقرار نرم افزار در دفاتر شبکه فروش شرکت بیمه دانا نیز به آنان آموزش داده شد.

 
نویسنده: مدیریت بیمه های عمر و پس انداز - ۱۳٩٠/٦/۸

 

مدیریت بیمه های عمر و پس انداز بیمه دانا

نویسنده: مدیریت بیمه های عمر و پس انداز - ۱۳٩٠/٦/٢

 

برگزاری  ششمین نشست  کارگروه  تخصصی توسعه بیمه های زندگی

  

    ششمین نشست کارگروه تخصصی توسعه بیمه های زندگی  در محل سندیکای بیمه گران ایران درتاریخ1/6/90 و با حضور اعضا، مدیران و مسئولین بیمه های عمر و پس انداز شرکت های بیمه داخلی برگزار گردید و در باره تعدادی از بند های آیین نامه بیمه های زندگی پیشنهادی سندیکای بیمه گران ایران ، بحث و گفتگو بعمل آمد و مقرر شد جهت تسریع در امور ، صورتجلسات  نشست ها تنظیم و کلیه اعضا ابلاغ گرددو پیشنهادات اعضا جهت ارائه به شورای عالی بیمه بصورت کتبی به رییس کار گروه اعلام گردد..

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :